Schaamte voor het ongerealiseerde verlangen

Beast Of Burden

Het seksueel verlangen is ontzettend aanwezig in het bestaan, maar in de publieke sfeer heerst een teneur die deze gebruikelijk afdoet als objectiverend of oppervlakkig. Denk maar aan de al te vaak gehoorde zin dat een man maar één ding wil. De afwezigheid van goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden leidt ertoe dat mannen doorgaans niet in staat zijn helder te schetsen hoe dit de waarheid onrecht aandoet. Dit terwijl het aanleren van die competentie een taak is die wel rust op de schouders van een hele samenleving. Mijn driften maken deel uit van mijn eigenheid en deze zijn oprecht. Helaas zijn de concepten mannelijkheid en mannelijke lust in die mate besmeurd, dat elke poging haar waarachtigheid te schetsen een ei zo na bij voorbaat verloren strijd is.

Eén manier van hiermee omgaan is te verdwijnen in een verbeelding, wat Beast Of Burden is, een verslavende fantasie waar we onszelf beschamen maar het niet benoemen, waar self care een hersenspinsel is dat welig tiert. Deze omgangsvorm is een leugen. Een gezond omgaan met begeerte stelt een noodzakelijk inzicht voorop, namelijk dat de deugd van een seksueel verlangen niet schuilt in haar verwezenlijking, maar eenvoudigweg in haar beleving. En wij hebben alle recht, zelfs een plicht, dit te uiten.

//www.potvliegephotography.be/wp-content/uploads/2022/06/beast-6.jpg